KATALOG KSIĘGOZBIORU

Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Nauka łódzka

Szlakami Nauki

Powołując w 1961 roku serię wydawniczą „Szlakami Nauki”, prof. dr Tadeusz Kotarbiński, Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego adresował ją do szerokiego kręgu czytelników zainteresowanych „… nauką, jako zasobem prawd, metod i hipotez, wzbogaconych o nowe, ciągłe w obfitości przez świat badaczy i myślicieli uzyskiwane osiągnięcia.

(…) Szczególnych zaś pragniemy dokładać starań, by odbiorca serii, którą niniejszym rozpoczynamy, dowiadywał się z treści jej pozycji składowych także i o tych wkładach w światowe bogactwo Nauki, które się zawdzięcza pracom łódzkiego środowiska naukowego.” (wyimki ze słowa wstępnego prof. dr Tadeusza Kotarbińskiego do I tomu – 1961).

Zamierzony popularno-naukowy charakter tej serii wydawniczej, po dziesięciu latach i wydaniach czternastu tomów, zmienił swój charakter zachowując nazwę „Szlakami Nauki”. W 1971 roku ukazał się numer 15 autorstwa Jana Dylika pt. „Województwo ze stolicą bez antenatów”, którego treść jest monografią naukową geografii historycznej województwa łódzkiego. Od tego numeru poczynając, kolejne tomy mają charakter prac badawczych.

Do 1996 roku seria wydawnicza „Szlakami Nauki” nie miała redaktora, a każdy tom miał charakter autorski i był koordynowany przez Sekretarza Generalnego ŁTN. Od nr 23, autorstwa Sylwii Kaczmarek, pt. „Struktura przestrzenna warunków zamieszkania w Łodzi” redaktorem jest Stanisław Liszewski.

Do 2008 roku włącznie, w serii tej ukazało się 35 tomów (numerów), których treści powiększają naszą wiedzę o prowadzonych badaniach naukowych i ich rezultatach na terenie Łodzi i Polski Środkowej. Część tych prac, zwłaszcza w ostatnich 10 latach to przygotowane specjalnie do druku, obronione prace doktorskie na różnych wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego, seria wydawnicza „Szlakami Nauki” jest recenzowana.

Redaktor serii

Przemiany morfologiczne terenów przemysłowych Łodzi

Dzienna scieżka życia mieszkańców Łodzi a warunki życia w mieście

Funkcje metropolitalne Łodzi i ich rola w organizacji przestrzennej

Handel targowiskowy aglomeracji łódzkiej na tle jego znaczenia ogólnopolskiego w latach 1994-1997

Kolonizacja turystyczna terenów nadpilicznych

Lokalizacja hoteli w krajowych metropoliach Europy Środkowo-Wschodniej

Percepcja przestrzeni regionu łódzkiego w środowisku władz samorządowych

Przemiany form aktywności turystycznej: przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej

Przemiany funkcjonalne i morfologiczne przestrzeni geograficznej wsi Rzgów w świetle metod numerycznych

Przemiany przestrzenne i funkcjonalneTomaszowa Mazowieckiego w okresie transformacji ustrojowej

Strona 1 z 3

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Template by TFJ Joomla Templates and template sponsor: Przeprowadzki Kraków.

Do góry