KATALOG KSIĘGOZBIORU

Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Nauka łódzka

Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych

Wydawnictwo "Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych" ukazuje się w związku z corocznym Zgromadzeniem Ogólnym Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i dostarczane jest wszystkim jego uczestnikom. Rocznik zawiera zawsze dwie części. Pierwsza poświęcona jest sprawom organizacyjnym, a druga członkom stowarzyszenia.

Część I Administracyjna – informuje o Zgromadzeniu Ogólnym ŁTN roku ubiegłego, zawiera sprawozdanie z działalności Zarządu, wydziałów i komisji specjalistycznych oraz sprawozdania – finansowe i z działalności wydawniczej. W ostatnich latach prezentowane jest sprawozdanie z Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, organizowanego przez ŁTN.

Część II Sprawy Członkowskie – przedstawia imienny skład władz ŁTN: Prezydium Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Prezydiów Wydziałów oraz personelu biura ŁTN. Wykaz imienny członków zwyczajnych w podziale na wydziały jest uzupełniany listą członków honorowych i laureatów Nagrody Naukowej ŁTN. W tej części znajdują się życiorysy członków kandydujących do tytułu członka honorowego oraz wyróżnienia Nagrodą Naukową ŁTN, zamieszczane są również życiorysy nowo przyjętych oraz nekrologi zmarłych członków Towarzystwa.

Okazjonalnie rocznik zamieszcza sprawozdania ze szczególnie ważnych imprez organizowanych przez ŁTN. Do roku 2006 "Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych" zawierały część merytoryczną, obejmującą referaty wygłaszane na posiedzeniach naukowych wydziałów.

Redaktor naczelny - Krystyna Czyżewska
Sekretarz redakcji - Karolina Ławska

Profesor Anna Dylikowa - Zeszyt specjalny

Profesor Karol Dejna - Zeszyt specjalny

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Template by TFJ Joomla Templates and template sponsor: Przeprowadzki Kraków.

Do góry